گیلان از لحاظ میزان تولید در رده یازدهم کشور قرار دارد/ رشد ۲۲درصدی پروانه های صنعتی بهره برداری

گیلان از لحاظ میزان تولید در رده یازدهم کشور قرار دارد/ رشد ۲۲درصدی پروانه های صنعتی بهره برداری

 عظیمی با بیان اینکه استان گیلان از لحاظ میزان تولید در رده یازدهم کشوری قرار دارد ادامه داد: نرخ تورم درشهریور سال ۹۹ معادل ۲۴/۱درصد و استان گیلان ۱/۹درصد تورم کمتری نسبت به کشور دارد.؛