رشد ۱۴ درصدی سطح کشت مکانیزه برنج شهرستان نسبت به سال گذشته

رشد ۱۴ درصدی سطح کشت مکانیزه برنج شهرستان نسبت به سال گذشته

به گزارش بهجت خبر؛ مهندس رامین قاسم زاده مدیر جهاد کشاورزی فومن در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به شرایط کشت مکانیزه در سطح شهرستان گفت: کاهش سختی کار، صرفه جویی در وقت و انجام به موقع عملیات کشاورزی، افزایش محصول، افزایش بهره وری از نیروهای کارگری و کاهش هزینه های تولید، از مهمترین