شخم زمستانه در ۳۵ هزار هکتار از مزارع گیلان

شخم زمستانه در ۳۵ هزار هکتار از مزارع گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به شخم زمین‌های کشاورزی در استان گیلان گفت: امسال نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۳ درصدی درزمینهٔ شخم زمستانه مواجه بوده و تاکنون ۳۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان گیلان شخم زده‌شده است. ؛