فلسطینی‌ها نباید تاوان جنایات شما را بپردازند

فلسطینی‌ها نباید تاوان جنایات شما را بپردازند

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه کشتار یهودیان در اتاق‌های گاز در اروپا «راهکار نهایی» تمدن غربی بوده است، تأکید کرد که مردم فلسطین نباید تاوان جنایات و گناهان غربی‌ها را بپردازند.؛