کشاورز به کشور و نظام متعهد است/در سال آینده آمادگی داریم هزینه تمام بهای برگ سبز چای را پرداخت کنیم

کشاورز به کشور و نظام متعهد است/در سال آینده آمادگی داریم هزینه تمام بهای برگ سبز چای را پرداخت کنیم

عباس محب خواه دبیر اجرائی خانه کشاورز غرب گیلان و مدیر کارخانه چایسازی حشمت گشت در گفتگوی کوتاه با بهجت خبر گفت: از همین جا اعلام میکنم در سال آینده آمادگی داریم هزینه تمام بهای برگ سبز چای را پرداخت کنیم و البته سازمان چای هم باید به نقش پدرانه خود در صنعت عمل نماید.