تغییرات فرمانداران، اغراض نمایندگان!

تغییرات فرمانداران، اغراض نمایندگان!

طاهره نوری از فعالان رسانه ای شهرستان فومن و سردبیر پایگاه خبری راه سوم در یادداشتی با عنوان تغییرات فرمانداران، اغراض نمایندگان، تغییرات پی در پی فرمانداران شهرستان فومن و عدم ثبات مدیریتی را مورد بررسی قرار داده است.؛