باید در فضای مجازی دارای سبک بود و از تقلید جلوگیری شود

باید در فضای مجازی دارای سبک بود و از تقلید جلوگیری شود

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به برنامه‌های دقیق استکبار برای ایجاد جنگ روانی در جمهوری اسلامی، گفت: فضای مجازی یکی از چالش‌های امروز جامعه است که باید به آن توجه شود لذا به منظور خنثی سازی جنگ روانی استکبار باید در فضای مجازی دارای سبک بوده و از تقلید کاری جلوگیری شود. ؛