باید در فضای مجازی دارای سبک بود و از تقلید جلوگیری شود

باید در فضای مجازی دارای سبک بود و از تقلید جلوگیری شود

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به برنامه‌های دقیق استکبار برای ایجاد جنگ روانی در جمهوری اسلامی، گفت: فضای مجازی یکی از چالش‌های امروز جامعه است که باید به آن توجه شود لذا به منظور خنثی سازی جنگ روانی استکبار باید در فضای مجازی دارای سبک بوده و از تقلید کاری جلوگیری شود. ؛
فضای مجازی  حقیقی‌ترین بستر زندگی امروز /شبکه ملی اطلاعات؛ ابزار توسعه سیاسی و اقتصادی کشور

فضای مجازی حقیقی‌ترین بستر زندگی امروز /شبکه ملی اطلاعات؛ ابزار توسعه سیاسی و اقتصادی کشور

مدرس و کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه فضای مجازی باید به ارتقای دانش و بینش عموم مردم در همه حوزه‌ها کمک کند، متذکر شد: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مهمترین ابزار برای توسعه سیاسی و اقتصادی کشور است. ؛