وضعیت شیوع کرونا در شهرستان فومن زرد است/ بازگشایی مساجد و اقامه نمازهای جماعت و جمعه نخواهیم داشت/راهپیمایی روز قدس برگزار نمی شود

وضعیت شیوع کرونا در شهرستان فومن زرد است/ بازگشایی مساجد و اقامه نمازهای جماعت و جمعه نخواهیم داشت/راهپیمایی روز قدس برگزار نمی شود

فرماندار فومن گفت:در اجرای مصوبات و دستورالعمل های ملی، در شهرستان هایی که وضعیت زرد قرار دارند هنوز شاهد بازگشایی مساجد و اقامه نمازهای جماعت و جمعه نخواهیم بود و شهرستان فومن نیز در این زمره قرار می گیرد و بنابراین در ایام مبارک شب های قدر، مساجد و اماکن مذهبی باز نخواهند بود و مراسم شب های احیاء برگزار نخواهد شد.؛