بابت ترک فعل”بانک” به مراجع ذیصلاح شکایت میکنیم/ امنیت شغلی ده هزار کارگر ریلی به مخاطره افتاده است

بابت ترک فعل”بانک” به مراجع ذیصلاح شکایت میکنیم/ امنیت شغلی ده هزار کارگر ریلی به مخاطره افتاده است

مدیرعامل شرکت رجا گفت: شرکت رجا سهم بیش از ۵۰ درصدی در بازارحمل و نقل مسافری ریلی را دارد اما تا کنون ریالی از وام کرونایی دریافت نکرده است که این به طور مستقیم به کوتاهی مدیران و دست اندرکاران محترم بانک عامل بر می‌گردد.