گونه های گیاهی مهاجم کاهوی آبی به استخر طبیعی روستای لیشاوندان شهرستان شفت هجوم آوردند.

گونه های گیاهی مهاجم کاهوی آبی به استخر طبیعی روستای لیشاوندان شهرستان شفت هجوم آوردند.

به گزارش  بهجت خبر برابر خبر و تصاویر ارسالی یکی از مخاطبین طی هفته های گذشته مبنی بر هجوم گونه گیاهی مهاجمی به نام کاهوی آبی در استخر طبیعی روستای لیشاوندان دهستان ملاسرای شفت حکایت دارد. این استخر که حدود ۸ هکتار بوده و جزء مناطق گردشگری و محل زندگی برخی آبزیان بوده و ازطرفی