ماسوله ثبت جهانی میشود

ماسوله ثبت جهانی میشود

شهرک ماسوله در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است اما ثبت این شهرک تاریخی در فهرست آثار جهانی به کمک بیشتر مسئولان و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان گیلان نیاز دارد.؛
مهم ترین مشکل شهرداری ماسوله، نبود منابع درآمدی پایدار است

مهم ترین مشکل شهرداری ماسوله، نبود منابع درآمدی پایدار است

یوسف نیروئی گفت: مهم ترین مشکل شهرداری ماسوله درحال حاضر ، نبود منابع درآمدی پایدار در شهرداری ماسوله است و تمام تلاش ما این است که بتوانیم با هماهنگی با پایگاه میراث فرهنگی طرح های گردشگری درآمدزا در ماسوله اجرا کنیم.