مجلس دهم بسیار ضعیف بود/نماینده ای که می گوید اصولگرای اصلاح طلب با خطی مشی اعتدال و همراه امام و رهبری هستم نفاق دارد

مجلس دهم بسیار ضعیف بود/نماینده ای که می گوید اصولگرای اصلاح طلب با خطی مشی اعتدال و همراه امام و رهبری هستم نفاق دارد

آیت ا… حاج ولی رضا قربانی حق مدیر حوزه علمیه آیت ا… بهجت(ره) فومن با اشاره به اهمیت حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: این دوره مجلس بسیار ضعیف بود مگر می شود تصمیمی گرفته شود و مجلس اطلاع نداشته باشد، یکی از شاخصه های منفی این مجلس انقلابی نبودن نماینده ها بود.