سراب فقرزدایی با افزایش مناطق‌ آزاد/دور شدن مناطق آزاد از هدف اصلی خود یعنی  محل رونق تولید  و صادرات به محلی برای واردات بدون پرداخت هزینه گمرگات /قبل از احداث مناطق آمایش سرزمینی صورت نگرفت

سراب فقرزدایی با افزایش مناطق‌ آزاد/دور شدن مناطق آزاد از هدف اصلی خود یعنی محل رونق تولید و صادرات به محلی برای واردات بدون پرداخت هزینه گمرگات /قبل از احداث مناطق آمایش سرزمینی صورت نگرفت

یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأسیس مناطق آزاد با هدف فقرزدایی از اساس غلط است گفت: برخی از این مناطق فاقد زیرساخت‌های لازم هستند و به‌ناچار برای درآمدزایی به واردات‌ متوسل شده‌اند. به گزارش بهجت خبر به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سه‌شنبه ۲۴ آذرماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای