توهین به روح پاک “شهید سلیمانی” توسط عضو شورای عالی اصلاح طلبان گیلان/ اصلاح طلبان طرفدار انقلاب به میدان بیایند

 توهین به روح پاک “شهید سلیمانی” توسط عضو شورای عالی اصلاح طلبان گیلان/ اصلاح طلبان طرفدار انقلاب به میدان بیایند

این جماعت نه به فکر امنیت ایران هستند و نه پایمال شدن عزت ایرانی برای‌شان اهمیت دارد بلکه می خواهند همیشه گندهای آمریکا را ماست مالی کرده و با بزک کردن دشمن، جای مظلوم و جلاد را عوض کنند. ؛