بسیج، پای کار دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب

بسیج، پای کار دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب

ما در مجموعه بسیج اقشار و متخصصین سپاه گیلان با بهره مندی از همه ظرفیت های نخبگان و متخصصین در جهت کارآمدی دستگاه های اجرایی و عمق بخشی به ارزش های دینی و ارزشی، همچنین کمک به مردم، محرومان و مستضعفین ایران اسلامی و پیشرفت و اعتلای جامعه؛ و در این راه تا آخرین نفس به جهاد مقدس خود ادامه دهیم. از همه زحمات اصحاب رسانه وخبرگزاری ها ... و بویژه صداوسیمای مرکز گیلان در تولید و انعکاس برنامه ها و عملکرد اقشار مختلف بسیج تشکر می نماییم.؛