وجود برنامه های تربیتی در هیئات مذهبی زمینه ساز فرهنگ سازی در جامعه

وجود برنامه های تربیتی در هیئات مذهبی زمینه ساز فرهنگ سازی در جامعه

مسئول هیات بقیه الله شهرستان شفت در گفتگو با بهجت خبر گفت: یکی از بهترین و مؤثرترین راه‌هایی که وجود دارد برای جلوگیری از انحراف جوانان‌و نوجوانان، جذبشان در هیئت های مذهبی و حسینی می باشد؛و دلیل این ادعا، که فقط در چند کلمه می توانیم بیان کنیم،انسان ساز بودن مکتب آل محمد صلوات الله

بزرگترین دغدغه من برگزاری دوره های تخصصی در مورد شهداست

بزرگترین دغدغه من برگزاری دوره های تخصصی در مورد شهداست

به گزارش بهجت خبر، محمدرضاجهانی پور مسئول هیئت انصارالحسین(ع) فومن در گفتگو با خبرنگار ما ضمن معرفی خود گفت: از تبار میرزا و از ادامه دهندگان راه سلیمانی ها هستم، از زمانی که چشم به دنیا گشودم در یک خانواده مذهبی رشد کردم، خانواده ای که در آن عمویم به نام محمدرضا جهانی پور به