سنگینی فاجعه جنگلی سراوان رشت بر دوش نبود اعتبارات!/وقتی همه خواب بودند

سنگینی فاجعه جنگلی سراوان رشت بر دوش نبود اعتبارات!/وقتی همه خواب بودند

بیش از سه دهه است که اهالی روستای سروان شهرستان رشت به جای لذت بردن از سرسبزی جنگل های این منطقه، شاهد فاجعه زیست محیطی هستند که نه تنها ادامه حیات جنگل رو به نابودی بوده بلکه سلامتی مردم این منطقه را به خطر انداخته و روزانه شاهد افزایش بیماری پوستی یا گوارشی هستیم و