پدافند هوایی به توان مقابله با اهداف دورایستا رسیده است/ تجاوز به آسمان ایران با سیلی محکم و درس فراموش نشدنی مواجه خواهد شد

پدافند هوایی به توان مقابله با اهداف دورایستا رسیده است/ تجاوز به آسمان ایران با سیلی محکم و درس فراموش نشدنی مواجه خواهد شد

فرمانده رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ در پایان این رزمایش گفت: امروز به لطف خداوند بزرگ، پدافند هوایی به توان مقابله با اهداف دورایستا رسیده است.؛