خانم ابتکار و خانم مولاوردی از جریان اصلاحات برای ریاست جمهوری مناسب هستند!

خانم ابتکار و خانم مولاوردی از جریان اصلاحات برای ریاست جمهوری مناسب هستند!

به نظر من انتخاب یک زن ازسوی احزاب اصلاح‌طلب کار بسیار دشواری است. اول اینکه اگر اصلاح‌طلبان بخواهند به چنین نتیجه‌ای برسند، ‌آن هم در یک جو مردسالار سیاست که چندان هم اصلاح‌طلب و اصولگرا سرش نمی‌شود، بسیار سخت است.؛