فعالیت بزرگ‌ترین کشتی مدرن گردشگری در دریای خزر

فعالیت بزرگ‌ترین کشتی مدرن گردشگری در دریای خزر

 در جریان بازدید هیات اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی از بزرگ‌ترین مجتمع بندری جمهوری آستراخان اعلام شد که سال آینده شاهد عملیاتی شدن طرح گردشگری دریایی در مسیر بنادر دریای خزر خواهیم بود و زمینه توسعه همکاری های اقتصادی، گردشگری میان منطقه آزاد انزلی و آستراخان فراهم می شود.؛