کتاب‌هایی که سردار سلیمانی برای خواندن توصیه کرد

کتاب‌هایی که سردار سلیمانی برای خواندن توصیه کرد

 حاج قاسم سلیمانی در کنار سایر خصوصیاتش، اهل ترویجِ کتابخوانی هم بود. او به‌طور مرتب کتابهای حوزه تاریخ شفاهی جنگ را می‌خواند و با یادداشت‌هایی که بر آن‌ها می‌نوشت، باعث معرفی و رونق فروش این آثار می‌شد.