کیک و کلوچه‌های آلوده به قرص به فومن رسید

کیک و کلوچه‌های آلوده به قرص به فومن رسید

  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن با تأیید خبر کشف کیک و کلوچه‌های حاوی قرص در این شهرستان گفت: مردم در صورت مشاهده کیک‌های قرص دار به کارشناسان مراکز بهداشت و سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند. به گزارش بهجت خبر عظیم یکتا  در فومن با تأیید خبر کشف کیک و کلوچه‌های حاوی قرص در