مهم ترین مشکل شهرداری ماسوله، نبود منابع درآمدی پایدار است

مهم ترین مشکل شهرداری ماسوله، نبود منابع درآمدی پایدار است

یوسف نیروئی گفت: مهم ترین مشکل شهرداری ماسوله درحال حاضر ، نبود منابع درآمدی پایدار در شهرداری ماسوله است و تمام تلاش ما این است که بتوانیم با هماهنگی با پایگاه میراث فرهنگی طرح های گردشگری درآمدزا در ماسوله اجرا کنیم.