نه دی نشان دهنده آگاهی ملت ایران نسبت به انقلاب اسلامی است

نه دی نشان دهنده آگاهی ملت ایران نسبت به انقلاب اسلامی است

سرهنگ پاسدار نیک فطرت فرمانده سپاه ناحیه آستاته در گفتگو با بهجن خبر گفت: از اهداف سناریوی دشمن می توان به ساماندهی نافرمانی مدنی، تجمعات خیابانی ، حاشیه بردن انتخابات با دو وجهه که حضور حداقلی مردم در انتخابات و تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان جهت عدم انجام وظایف قانونی و انقلابی خود می باشند.