فرمانده سپاه قدس گیلان خبر داد:

سپاه برای آسیب‌دیدگان سیل گیلان مسکن می‌سازد

فرمانده سپاه گیلان با بیان اینکه حمایت از محرومان و مظلومان یکی از وظایف اصلی سپاه است گفت: سپاه برای آسیب‌دیدگان سیل اشکورات مسکن می‌سازد.