یادداشت/ سید شجاع الدین نعمتی؛

دکتر چمران، رزمنده ای از برکلی

صندلی وزارت و مجلس او را درگیر زندگی روزمره نکرد و با شروع حمله ضد انقلاب به کردستان، عافیت طلبی را نپذیرفت و دوباره اسلحه برداشت و در میدان جهاد قرار گرفت. اگر چه او همیشه در جهاد بود در مجلس باشد و یا در وزارت، او رضایت الهی را می پسندید و در این مسیر حرکت می کرد.