در نشست پیگیری مشکلات حوزه منابع طبیعی فومن مطرح شد

از درخواست احداث پارک جنگلی در روستای پیش‌حصار تا نحوه اعمال ماده ۴ قانون زمین و مسکن

قاسم نژاد با اشاره به درخواست شهرداری فومن برای در اختیار گرفتن اراضی روستای پیش حصار جهت احداث پارک جنگلی افزود: امیدواریم در این حوزه نیز منابع طبیعی همانند آن چه که در پارک مفاخر رشت رخ داد، عنایت ویژه ای داشته باشد.