کد خبر: 11158تاریخ انتشار : ۱:۱۶:۵۰ - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

شماره ۱۹ اعجاز قلم منتشر شد

به گزارش بهجت خبر؛ شماره ۱۹ دو هفته نامه اعجاز قلم با مطالب متنوع کشوری و شهرستانی منتشر شد. اعجاز قلم را می توانید از مطبوعاتی های فومن و شفت تهیه بفرمائید.  

به گزارش بهجت خبر؛ شماره ۱۹ دو هفته نامه اعجاز قلم با مطالب متنوع کشوری و شهرستانی منتشر شد.

اعجاز قلم را می توانید از مطبوعاتی های فومن و شفت تهیه بفرمائید.