کد خبر: 1393تاریخ انتشار : ۷:۵۸:۱۳ - پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶

یادداشت/سجاد ستوده؛

فاطمیون، پرندگان تیز پرواز مسیر عاشقی

سجاد ستوده از فعالان رسانه ای استان گیلان در یادداشتی با عنوان” فاطمیون، پرندگان تیزپرواز مسیر عاشقی ” نوشت.

به گزارش بهجت خبر؛ سجاد ستوده از فعالان رسانه ای استان گیلان در یادداشتی با عنوان” فاطمیون، پرندگان تیزپرواز مسیر عاشقی ” نوشت.

چه دردی دارد این عکس! تمام وجود آدمی درد می شود. درد می گیرد. از آن عکس هایی است که خواب از سر آدمی می پراند. اصلا مگر می توان خوابید.
دیشب که این عکس را دیدم تمام وجودم لبریز درد شد؛ آنچنان که خواب از سرم پرید. آن چنان که دستم به کاری نمی رود.
این عکس نماد خیلی چیزهاست. خلاصه¬ی خیلی از اتفاقات است و استدلالی برای اثبات خیلی چیزها. بیان رسای همه ناگفته ها و کم گفته های این سالهای اخیر!
انگار غم همه ندانم کاری ها و کم کاری ها و بی توجهی ها و کم توجهی ها و غفلت ها و تجاهل های ما را جمع کرده باشند و ریخته باشند داخل این عکس.

ما گیر چه چیزهایی هستیم و فاطمی ها کجایند؟ ما کجائیم و فاطمی ها در چه آفاقی سیر می کنند؟
دردهای این عکس بدجوری خسته ام کرده است. آن قدر که کل روز را نم اشکی از عقب افتادگی همیشگی مان کنار چشمم بود و چه لبخندهای تلخ و حسرت باری، به زور نشاندم کنار لبم.

این عکس را باید تابلو کرد، بزرگش کرد، بنرش کرد و همه جا نصبش کرد. اصلا باید سر میادین همه شهرهامان نصبش کرد. این عکس را باید درسش کرد و به زور هم شده، چپاندش داخل یکی از کتاب های درسی بی خود این روزهای بچه مدرسه ای هامان. اصلا باید با این عکس زندگی کرد.

همه دردهای این عکس یک طرف، بزرگواری آمیخته با غمی که در صورت این مادر و پسر بزرگ موج می زند یک طرف.
خدا خدا می کنم که هیچ وقت با این بزرگ ها، با این افغان های رشید، با این فاطمی ها چهره به چهره نشوم که سخت می دانم تاب ایستادن ندارم. همین حالا هم شکسته ام و به زور روی زانو ایستاده ام.

ما اهالی ادعا، ما اهالی حرف های پرزرق و برق، ما اهالی حرف های بی عمل، ما اهالی راه های نرفته و کارهای بر زمین مانده و افغان ها، که نه، #فاطمیون، پرندگان تیزپرواز مسیر عاشقی.
ما لاف زن های مدعی عشق بازی و مدعیان انتظار و بر صف اول نشسته های جلسات ندبه و آن ها مردان مردی که جز به عمل آن هم در میدان های سخت سخنی نگفته اند.
چه غمی دارد این عکس …
چه دردی دارد این عکس …
چه حسرتی دارد این عکس …