کد خبر: 163تاریخ انتشار : ۹:۴۱:۳۶ - دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

تا نتیجه گرفتن اینجاییم...

تحصن دانشجویان دانشکده فنی فومن به دلیل عدم توجه مسئولین به مشکلات +تصاویر

دانشجویان دانشکده فنی فومن دیروز در اعتراض به مشکلات دانشجویی دست به تحصن در صحن اصلی دانشکده زدند.

ه گزارش بهجت خبر به نقل از پیک دانشجو تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده‌ی فنی پردیس فومن به دلیل عدم توجه و برخورد آمرانه‌ی مسئولین دانشکده  به درخواستهای  کانون های مختلف دانشگاه می باشد.

دانشجویان دانشکده فنی فومن دیروز در اعتراض به مشکلات دانشجویی و عدم رسیدگی به خواسته های دانشجویان دست به تحصن در صحن اصلی دانشکده زده و با سکوت  و نصب بنر خواسته های خود را به مسئولین دانشکده نشان دادند.

با مشاهده تعدادی شعار در دست دانشجویان این تحصن یک مطالبه  دانشجویی بوده و به هیچ وجه جنبه سیاسی ندارد و صرفا رفتاری از سوی دانشجویان نسبت به برخورد آمرانه و عدم توجه و رسیدگی به مشکلات روزمره و جاری دانشکده بوده است.

کارشکنی های متعدد مسئولین در برخورد با تشکل های دانشکده باعث این تجمع اعتراض آمیز در سطح دانشگاه شده است.