کد خبر: 1797تاریخ انتشار : ۱۶:۴۴:۲۷ - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

با یاد سرداران تالش نهضت جنگل؛

هنوز تاریخ جنگل به طور کامل به نگارش درنیامده است

سرداران تالش نهضت جنگل هستند که بسیار اندک از آنها یاد می شود به ویژه سرداران شهید نعمت اله آلیانی و شهید غلامعلی بابا ماسوله ای و از این منظر باید گفت هنوز تاریخ جنگل به طور کامل به نگارش درنیامده است.

به گزارش بهجت خبر؛ قیام جنگل یا انقلاب گیلان از جهات مختلف قابل بررسی می باشد. به نظر می رسد با تمام تلاشهای انجام گرفته و پژوهشهای بسیار، هنوز تاریخ جنگل به طور کامل به نگارش درنیامده است. مرحوم فخرایی با زحمات فراوان تنها قسمتی از ماجرا را درکتاب سردارجنگل مورد بررسی قرار داده است و مرحوم محمدعلی خمامی(گیلک) نیز خاطرات عده ای از مجاهدین طراز اول را نوشته اند. بنابراین جای کتاب جنگل هنوز خالی است.

میرزا با شناختی که از قوم بزرگ تالش داشت، مرکز تشکیلات جنگل را در مناطق تالش نشین فومنات قرارداد و تا پایان ماجرا در مناطق زیده و آلیان به سر می برد. میرزا در ابتدای کار به قریه گشت نزد محمدتقی خان گشتی رفت و اهداف خودرا با خان گشت رودخان در میان نهاد. محمدتقی خان از اعقاب امیرهدایت خان گشت رودخانی (فومنی) بوده و نسب از حکمرانان تاریخ گیلان داشت، ولی به دلیل وفاداری به حکومت مرکزی، گرچه اهداف میرزا را تایید کرد اما از همکاری عذر خواست.

سپس میرزا به ماسوله نزد حسن خان آلیانی رفت و در دیداری که در میلَرزون انجام گرفت حسن خان که انسانی مدبر و مجرب بود با سنجیدن تمام جوانب پیشنهادات خود را مطرح کرد که مورد قبول میرزا قرارگرفت.
به پیشنهاد حسن خان مرکز و ستاد جنگلی ها درآلیان و پوشاک آنها پوشاک تالشی شد که در محل قابل تهیه باشد.

کولارژ نامی اهل چک در خاطرات خود می نویسد حسن خان در آلیان کارخانجات بافندگی و کفش دوزی ایجاد کرد. همین کولارژ مسئول تعمیرات اسلحه مجاهدین بود و در روزهای پایانی در آلیان حضور داشته است. مرکز امورمالی و تسلیحات جنگل هم در آلیان و دست حسن خان بوده است. تمام مکانهایی را که مرحوم فخرایی به نام فومن نوشته منظور جنگلهای زیده و آلیان و ماکلوان و…می باشد.

از آن گذشته سرداران تالش نهضت جنگل هستند که بسیار اندک از آنها یاد می شود به ویژه سرداران شهید نعمت اله آلیانی و شهید غلامعلی بابا ماسوله ای.

امروز ۱۱ آذر سالروز خاموشی نماد و سمبل جنگل میرزاکوچک جنگلی است. جا دارد ضمن ارج نهادن به زحمات جنگلیها و مخصوصا زنان و مردان پاکباز تالش که تمام هستی خود را در راه اهداف نهضت جنگل گذاشتند، از سرداران شهید تالش یادی کنیم. از ایثار و از خودگذشتگی شهید نعمت اله خان که با ایثار جان خود برای میرزا و یارانش راه گشود. یادی کنیم ازسرداران و دلاورانی چون نقدعلی سیامزگی و انام اله خان سسلونی و حاج اکبرگشته روخونی. روانشان شاد و یادشان گرامی!

/ جانبرا علیپور گشته روخونی