کد خبر: 9642تاریخ انتشار : ۱۴:۳۱:۰۷ - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

به داد دامدار نرسید فاجعه رخ میدهد؛

صحبت از مال و جان مردم است، خواب حرام است حرام!

به داد دامدار نرسید فاجعه رخ میدهد، رمه داری، دامداری سنتی، پرورش گوسفند به سبک عشایری، همه اینها آغاز و پایانش مشقت است و بس اما شغلی جذاب و با برکت، رمه دارها یا شبان مدتها از خانواده خود دور میماند تا بهترین لبنیات و گوشت را تولید کند و بدست مصرف کننده برساند.

به گزارش بهجت خبر؛ به داد دامدار نرسید فاجعه رخ میدهد، رمه داری، دامداری سنتی، پرورش گوسفند به سبک عشایری، همه اینها آغاز و پایانش مشقت است و بس اما شغلی جذاب و با برکت، رمه دارها یا شبان مدتها از خانواده خود دور میماند تا بهترین لبنیات و گوشت را تولید کند و بدست مصرف کننده برساند.

همه اینها در صورتی اتفاق میفتد که روال عادی طی شود و هزینه و در آمد مشخص اما این روزها بلای ناشناخته ای همچون گرگ گرسنه به رمه زده و چوپان را هراسان کرده، دواها افاده نکرده است و دامپزشکان از تشخیص مرض عاجز مانده اند و هر کس تعریفی خاص از این بیماری دارد.
نسخه ها فراوان اما بی اثر … مشخص نیست که چه باشد.
حال سوال اینجاست که دامپزشکی بمانند شرایط بحرانی عمل میکند ؟؟؟ که جواب خیر میباشد.

دامداران به هر دری میزنند تا زحمات سالیان سالشان از بین نرود اما فایده ای ندارد و آنچنان که شمشاد های هزار ساله گشت رودخان در خواب ادارات میراث فرهنگی و منابع طبیعی به خواب ابدی رفتند، دامداری سنتی هم مهلک ترین ضربه را خواهد خورد.

بی شک سود جویان گوشت گوسفندان بیمار را به طروق مختلف به مردم خواهند خوراند و دیگر جایز نیست کارشناسان و متولیان محترم بر صندلی های چرخان خود سوار بشوند و دم باد خنک کولر صورت نازنینشان را نوازش بدهد.

صحبت از مال و جان مردم است، خواب حرام است حرام

 

/مهدی ذوقی